Facebook nyereményjáték szabályzat

2016-12-16 | Provida | Hozzászólások ()

Provida Játék Webáruház - Nilla 98 Kft. Facebook nyereményjáték szabályzat 2016.12.14.

Részvételi- és Játékszabályzat

1. Nilla 98  Kft. (1119 Budapest, Andor u. 60., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 6. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a Schüssler Natur CosMedics és a Provida Játék https://www.facebook.com/schusslernaturkozmetikumok/ illetve és https://www.facebook.com/ProvidaJatek/  oldalon posztolt játékfelhívásra és közzétett játékkérdésre releváns válaszadás: hangulatjellel szavazás.

1. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék 2016. december 15-én (szerdán) 9:00 órakor indul, és 2016. december 16-án (pénteken) 12:00 óráig tart. A szavazatok beérkezésének határideje 2016. december 16. 12:00.

3. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett szavazatokért. A szavazat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.  

A Játék nyereményei az alábbiak:

http://schusslerkozmetikumok.hu/schussler_szettek/schussler-age-protection-szett

http://schusslerkozmetikumok.hu/schussler_igezoszemek_szett

http://schusslerkozmetikumok.hu/lovely-christmas-346

http://providajatek.hu/lilliputiens/lilliputiens-piroska-es-farkas-kooperacios-tarsasjatek

http://providajatek.hu/avenue-mandarine/avenue-mandarine-3d-puzzle-szinhaz-karavan

http://providajatek.hu/vilac/vilac-szamolni-tanulok-az-allatokkal-komplex-felfedezo-jatek

A nyeremény sorsolására 2016.12.16. napján a nyereményjáték lezárása után kerül sor sorsolószoftver segítségével.

A Szervező az ajándék nyertesének nevét az adott Facebook poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 3 napon belül és a weboldalon a játékszabályzatban. Az ajándék nyertesének erre az üzenetre válaszolva kell megadnia teljes nevét és posta címét Facebook privát üzenetben. [z2] A Szervező az ajándékokat postai úton juttatja el a nyertesekhez.

A Szervező a nyereménysorsoláson összesen három nyertest és egy tartalék nyertest sorsol. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos a Facebook üzenet formájában történő értesítésre 7 napon belül nem válaszol.

4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

5. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

6. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

7. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.
;